הטלאי הצהוב The Yellow Star

Description

חמש היצירות הללו לקוחות מתוך פרויקט גדול מאוד של הטלאי הצהוב
ניתן לצפות בתמונות נוספות מהפרויקט בלינק מתחת